Fremovergutten

Fremovergutten skilt

Fremovergutten i avishodet til Narvik-avisen Fremover, fra tiden før klikkhoreriet gruset presseetikken. (Foto: Robin Lund)