Diktator i ordboka

Diktator i fremmedordboka

Fokus på ordet «diktotor» i ordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet. Uthevet oppslagsord.