Justismord i rødt

Justismord i rødt

Fokus på ordet «justismord» i ordboka. Begrepet brukes om domfellelse der noen ut fra bevisene er uskyldig dømt. Effekt av høy dybdeuskarphet, fokus cirka midt på «justis». Oppslagsordet er markert i rødt.