Kommentere forklart i ordboka

Kommentere forklart i ordboka

Fokus på ordet «kommentere» i ordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet.