Konspirasjon i rødt

Konspirasjon i rødt

Fokus på ordet «konspirasjon» i ordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet. Oppslagsordet uthevet i rødt.