Vestby avis logoskilt

Vestby avis logoskilt

Vestby Avis’ logo som skilt på lokalene deres i sentrum av Vestby.