Skip to content

Om Femte folkemakt

Femte (folkemakt/statsmakt) overvåker de øvrige statsmaktene, spesielt fjerde statsmakt (tradisjonell media). Pressen har utarbeidet seg en liste med etiske retningslinjer i Vær varsom-plakaten. I det daglige velger allikevel store deler av pressen å overse sine egne retningslinjer. De misbruker sin makt til å på uetisk vis trampe over alt og alle slik det passer deres egen agenda eller kan føre til klikk som gir annonsekroner.

Derfor er det viktig med et overbygg som grundig og systematisk holder et våkent øye til hva som foregår.