Uheldige signaler fra høyesterettsdommer

Jon Wessel-Aas, lederen i Advokatforeningen, uttaler til VG at han mener høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy sender svært uheldige signaler når han offentlig anklager sin kone for forgiftning. Wessel-Aas påpeker at andre instanser må finne ut av som er realiteten i den underliggende saken. – Men når en som til daglig er høyesterettsdommer, offentlig uten forbehold […]