Domstolen frikjenner i egne rekker

Det er NRK som forteller at Gulating lagmannsrett har frifunnet en person – som har kledd rollene politimester, dommar og sorenskriver – for løgn, etter at mannen først ble dømt i tingretten. Et mindretall i lagmannsretten mener tiltalte er skyldig, men flertallet frifinner mannen. Kilde: NRK Møre og Romsdal